Az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottság Konferenciája 2017

"AZ IPAR 4.0. – A TUDÁSMENEDZSMENT LEGÚJABB KIHÍVÁSA"

Időpont: 2017. október 25. (szerda) 09.40 – 16.30
A konferencia helyszíne: Selye János Egyetem, Gazdaságtudományi Kar
Cím: Hradná ul. 21., Komárom, Szlovákia
A konferencia elnöke: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet

IdőpontProgram
08.00 Érkezés, regisztráció
09.40 Köszöntők:
RNDr. Csiba Peter, PhD a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kar dékánjának köszöntője,
Prof. Dr. Bencsik Andrea a MTA TM Munkabizottság "Az Ipar 4.0 – a tudásmenedzsment legújabb kihívása" c. konferencia projektvezetője üdvözli a konferencia résztvevőit,
Prof. Dr. Noszkay Erzsébet a Magyar Tudományos Akadémia Tudásmenedzsment Munkabizottság elnökének köszöntője.
10.10 Nyitó előadás:
Dr. Svéhlik Csaba (címzetes egyetemi tanár, ügyvezető igazgató, KHEOPS Automobil-Kutató Intézet, Bécs)
A vállalati HR- és tudásmenedzsment kihívásai az Ipar 4.0 tükrében
10.40 Nyitó előadás:
Dr. Boda György – Prof. Dr. Noszkay Erzsébet (egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem - egyetemi magántanár, professzor emerita Budapesti Metropolitan Egyetem)
Az alacsony bérszintet komparatív előnyként használó országok kockázatai az Ipar 4.0 kihívásainak tükrében
11.10 Kávészünet

Prezentációk két szekcióban

A SZEKCIÓ, szekcióvezető: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet

IdőpontProgram
11.30 Gyulay Tibor (tudásmenedzsment szakértő, ügyvezető partner, KM EXPERT Kft.)
Virtuális inkubáció: Szervezet támogatás 4.0 - TM eszközökkel
11.50 Prof. Dr. Bencsik Andrea (Széchenyi István Egyetem, Győr)
A tudásmenedzsment hatodik generációja – a mesterséges intelligencia térnyerése
12.10 Horváth Dóra – Dr. Szabó Zsolt Roland (PhD hallgató – docens, kutatóközpont vezető, Budapesti Corvinus Egyetem)
Ipar 4.0 vezetéstudományi néz pontból
12.30 Bazsó József (gyakorlati oktatásvezet , Siemens Zrt.)
A „sokarcú” duális képzés- Az Ipar 4.0. – a tudásmenedzsment legújabb kihívása
12.50 Dr. Szívós Mihály, CSc.(kandidátus, az ELTE óraadó tanára, az MTA nyugalmazott tudományos f munkatársa)
A hallgatólagos tudás fajtáinak egymáshoz való viszonyai az ipar 4.0-ás változatában
13.10 Ebédszünet
14.10 Dr. Balogh Anikó (Apertus Nonprofit Kft.) társszerz k: Dr. Pitlik László (egyetemi docens, Szent István Egyetem GTK TTI, Apertus Nonprofit Kft.) - Szani Ferenc (Apertus Nonprofit Kft.)
„Az Ipar 4.0. – a tudásmenedzsment legújabb kihívásai” az oktatásban
14.30 Mák Kornélr (címzetes egyetemi docens PTE) társszerz k: Dr. Krisztián Béla (címzetes egyetemi tanár, PTE), Dr. Habil Nemeskéri Zsolt (egyetemi docens PTE KTK), Fodor Péter (doktorandusz, PTE), Szell János (címzetes egyetemi docens, PTE KPVK, Munkatudományi Kutatócsoport vezet )
Ipar 4.0. – egy újraiparosítás tudásháttere a Dél-Dunántúlon, Vízió és valóság
14.50 Dr. Obermayer Nóra (egyetemi docens, Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar)
Az érzelmi intelligencia hatása a tudásmegosztásra
15.10 Németh Gergely (ügyvezet , CMC, munka és szervezetpszichológus PhD jelölt, SZIE)
People Analytics – emberek mérése

B SZEKCIÓ, szekcióvezető: Dr. Kiss Ferenc

IdőpontProgram
11.30 Dr. B gel György (egyetemi professzor, Central European University, Közgazdaságtudományi és Üzleti tanszék)
Gépi tudás, gépi morál
11.50 Dr. Kiss Ferenc (tudományos rektorhelyettes, Budapesti Metropolitan Egyetem)
Felh alapú tudásmenedzsment az Ipar 4.0 támogatására
12.10 Matesz Roland (tudásmenedzsment f szakért , MVM Paksi Atomer m Zrt., PTE-KTK) – Fodor Péter (PTE-KTK oktatója és a Bancard Tanácsadó Kft tanácsadója)
A Paksi Atomer m Tudásmenedzsment kihívásai, TM eszközei és a perspektívát jelent innovatív megoldások (automatizálás) összefüggései
12.30 Dr. Habil Kosztyán Zsolt Tibor - Csányi Vivien - Kurbucz Marcell (Pannon Egyetem, Kvantitatív Módszerek Intézeti Tanszék)
Tudás 4.0 => Kutatás 4.0? – avagy az Európai Unió által támogatott, 7. Keretprogramban szerepl kutatási pályázatok konzorciumi hálózatának strukturális vizsgálata
12.50 Véry Zoltán (oktató, címzetes egyetemi docens, Budapesti Metropolitan Egyetem)
A társas tudás menedzselése egy épít ipari cégcsoportnál
13.10 Ebédszünet
14.10 PhDr. Matus Andor (Selye János Egyetem)
A PROBST modell gyakorlati alkalmazása
14.30 Kun István PhD. (f iskolai tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
Logikai tudásmenedzsment
14.50 Vadász Pál (ügyvezet , doktorandusz, Montana Tudásmenedzsment Kft., NKE Katonai M szaki Doktori Iskola)
Az igazság a hazugságról. Alcím: Hamis hírek, lehetséges beazonosítási technikák
15.30 Közös összefoglalás a nap eredményeiről

Szervezőbizottság: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet (elnök), Dr. Kiss Ferenc (titkár), Baji-Gál Csaba (titkár)

Prezentációk, előadások, vitatémák

(Az előadások PowerPoint prezentációja letölthető!)