Az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottság Konferenciája 2013

„Kihívások és új paradigmák a tudásmenedzsment, a generációk és a kultúra dimenzióiban”

Időpont: 2013. március 13. (szerda), 9.30 - 17.40
A konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem, Győr
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
A konferencia elnöke: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet

A konferencia szakmai támogatója a Széchényi István Egyetem Kautz Gyula Gaudaságtudományi Kara

IdőpontProgram
08.30 Megérkezés, regisztráció
09.30 Köszöntők: Prof. Dr. Józsa László a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja üdvözli a konferencia résztvevőit
Prof. Dr. Noszkay Erzsébet, egyetemi magántanár, a Magyar Tudományos Akadémia Tudásmenedzsment Munkabizottság elnökének köszöntője.
09.50 Nyitó előadás: Dr. Madanmohan Rao PhD. (Research Advisor at Asian Media Information and Communication Centre, research project director at MobileMonday)
Holistic Knowledge Management: Organisational Culture and Emerging Tools
10.20 Nyitó előadás: Prof. Mircea Nita, PhD in Ex. PhD in Eng. (Senior Lecturer Communication, Management, Crisis & Public Relations National School of Political Studies and Public Administrative Studies)
Knowledge Management: developing the new types of management intelligence

A konferencia ezek után két szekcióban folytatódik:

  • A tudásmenedzsment humán tényezői a kultúra és a generációk összefüggésében
  • Eszközök és módszerek szerepe a tudásmenedzsement kulturális és generációs tényezőinek kezelésében

Előadások (15 perc + 5 perc kérdések)

A tudásmenedzsment humán tényezői a kultúra és a generációk összefüggésében szekció
A szekciót vezeti: Prof. dr. Bencsik Andrea és Dr. Tomka János

IdőpontProgram
11.00 Dr. Tomka János (ügyvezető igazgató, KPMG akadémia)
Tudásmegosztás etika nélkül
11.20 Prof. dr. Bencsik Andrea (egyetemi tanár, Széchényi István Egyetem, Győr)
Gyerekszobától az intergenerációs tudásmegosztás problémáig.
11.40 Kávészünet
12.00 Ruzsa Ágota - Várfi Melinda (igazgató, SoL Hungary - projektvezető, Duna Kollégium) (egyetemi tanár, Miskolci Egyetem)
A szarvassá változott fiúk (és lányok) - a Titkok kapujában??? Avagy a két paradigma szorításában
12:20 Marczellné Szilágyi Eszter (intézetvezető-helyettes, Zsigmond Király Főiskola, Gazdaság – és Vezetéstudományi Intézet)
A tudástranszfer sűrűségét befolyásoló tényezők
12.40 Dr. habil Dobrai Katalin, PhD (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar)
Szervezeti tanulás – professzionalizálódás: tudásmenedzsment kihívások a nonprofit szervezetek számára
13:00 Ebéd
14.00 Dr. Krisztián Béla (c. egyetemi tanár, PTE Felnőttképzési és Emberi erőforrás Fejlesztési Kar)
Tudásszükséglet változásának tendenciái
14:20 Prof. Dr. Noszkay Erzsébet (egyetemi magántanár, MTA GB Tudásmenedzsment Munkabizottság elnöke)
Sikk vagy szükségszerűség a kisvállalatok tudásmenedzselése?!
14.40 Hardicsay Péter (elnök, Magyar Sporttudományi Társaság, Sakk és Sakkelméleti Bizottsága; sakk szakágvezető, egyetemi oktató, Semmelweis Egyetem)
A megelőző szemléletre nevelés haszna a ma kultúrájában
15:00 Dr. Fenyvesi Éva, PhD – Kárpátiné Daróczi Judit – Dr. Vágány Judit PhD (főiskolai tanár, Budapesti Gazdasági Főiskola – főiskolai adjunktus, Általános Vállalkozási Főiskola – főiskolai tanár, Általános Vállalkozási Főiskola)
Egyedül nem megy?! Avagy mit ér a megszerzett, de megosztatlan tudás?
15.20 Gyulay Tibor (ügyvezető, PoziTeam)
Tudásmenedzsment a változó szervezeti környezetben
15.40 Kávészünet
16.00 Hegedüs Anita (Quality Mérnök- Plasztik, DANA Hungary Kft.)
Szervezeti kultúra és tudásmenedzsment, tudásmenedzsment az innovációban
16.20 Komlósi Edit (tanársegéd, PhD hallgató, Pannon Egyetem, Gazdaságtudományi Kar)
Az érzelmi intelligencia teljesítményt és tudásmegosztást elősegítő szerepe: A TEIQue személyiségvonás alapú érzelmi intelligencia magyar adaptációja és eddigi kutatási eredmények
16.40 Dr. Lőre Vendel (egyetemi adjunktus, társszerző: Csigó-Györbiró Alpár, pszichológus hallgató, Széchenyi István Egyetem)
Személyiségtípusok szerepe a tudásmenedzsmentben
17.00 Dr. Bukovics István, DSc – Dr. Fáy Gyula, CSc – Dr. Kun István, PhD (egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem – főiskolai tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola – főiskolai tanár, Wesley János Lelkészképző Főiskola)
Tudásmenedzsment és közigazgatás
17.20 Közös összefoglalás a nap eredményeiről

Eszközök és módszerek szerepe a tudásmenedzsment kulturális és generációs tényezőinek kezelésében szekció

A szekció vezetője Dr. Kiss Ferenc

IdőpontProgram
11.00 Dr. Kiss Ferenc (tudományos rektorhelyettes, Budapesti Metropolitan Főiskola)
A használhatóság kultúrája versus a kultúra használhatósága
11.20 Véry Zoltán (c. egyetemi docens, menedzsmentkutató, Menedzsment Fórum)
A (nem)tudás menedzselése az infokommunikációs ágazatban
11.40 Kávészünet
12.00 Fenyősi Zoltán (IPMA B program menedzser, az IPMA volt vizsgabiztosa, Eff-Active Consulting)
A tudásmenedzsment kritikus sikertényezői projekt környezetben
12.20 Fodor Péter – Csapi Vivien (tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem – tanársegéd, Pécsi Tudományegyetem)
Mit mutat a beszámoló – A hazai legnagyobb árbevételű vállalatok tudástőke mutatóinak változása a 2007-2010 közötti időszakban
12.40 Lévai András (tudásmenedzsment szakértő, PoziTeam)
Wikipédia, mint tudásmenedzsment eszköz
13.00 Ebéd
14.00 Szőllősy-Sebestyén András – Vitályos Gábor (Hungarian Association for Applied Linguistics & Language Teaching – Vitályos Consuting)
Az informatikai rendszerek használhatóság-elméletének (diszciplináris) integrációja
14.20 Szabados Levente(kutatásvezető, Genome Financial Solutions)
Tapasztalat modellezés – Vállalati tudás domén-független leképezése
14.40 Török Marianna (kutató, Információs Társadalomért Alapítvány)
A vállalati tudásportálok generációi és kiaknázásuk
15.00 Szertics Gergely (ügyvezető, License to Manage Kft.)
Tapasztalatmenedzsment, a tapasztalati tőke felhalmozása
15.20 Németh Gergely(ügyvezető partner, Corporate Values)
Hogyan befolyásolnak a kognitív sémáink (sztorik) döntéseinkben, vállalkozás-vezetésben?
15.40 Kávészünet
16.00 Dr. Horváth Attila (főiskolai docens, Budapesti Metropolitan Főiskola)
QR-kód, a tudásátadás új generációs eszköze
16.20 Tibenszkyné Dr. Fórika Krisztina, PhD - Dr. Seres György, DSc (egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem – c. egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
A tudásmenedzsment evolúciójának hatása az e-Közszolgálati Egyetem létrehozására
16.40 Dr. Angster Erzsébet (Vezető szoftver elemző, tervező, T-Logic Kft., Budapest)
Döntéshozók és szoftverfejlesztők együttműködése az üzleti szabályok készítésében
17.00 Berecz Antónia – Dr. Seres György DSc(adjunktus, Gábor Dénes Főiskola – ny. e. docens, ny. mk. alezredes, Gábor Dénes Főiskola)
Valóban az m-learning az e-learning jövője?
17.20 Közös összefoglalás a nap eredményeiről

Szervezőbizottság: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet (elnök), Dr. Kiss Ferenc (titkár), Makó Szabolcs (titkár)

Prezentációk, előadások, vitatémák

(Az előadások PowerPoint prezentációja letölthető!)

Ajánlók