Az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottság Konferenciája 2012

„Hidak és járható utak a tudomány és gyakorlat között”

Időpont: 2012. április 4. szerda, 9.30 – 17.30
A konferencia helyszíne: Budapesti Metropolitan Főiskola
Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9.
A konferencia elnöke: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet

IdőpontProgram
08.30 Megérkezés, regisztráció
09.30 Köszöntők: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet a Magyar Tudományos Akadémia GB. Tudásmenedzsment Munkabizottság elnöke üdvözli a workshop résztvevőit
Kiss Ferenc tudományos rektorhelyettes, BKF
09.40 Nyitó előadás: Gyulay Tibor (ügyvezető igazgató, PoziTeam) - Prof. Dr. Noszkay Erzsébet (Egyetemi magántanár, főiskolai tanár, MTA GB TM Munkabizottság elnöke)
Személyre szabott tudásmenedzsment szolgáltatások - intézményesítetté váló tudásmenedzsment megoldások
10.10 Dr. Tomka János (társelnök, ügyvezető igazgató KPMG-BME Akadémia; főiskolai tanár, Károli Gáspár Református Egyetem)
A tudásközösségek szerepe a munkaszervezetek közösséggé alakításában
10.35 Kerék László (senior manager, OTP)
Mentori rendszer kialakítása és működése az OTP-nél
11.00 Kávészünet
11.20 Dr. Kunos István (egyetemi tanár, Miskolci Egyetem)
A coaching, mint személyre szabható fejlesztő megoldás
11.45 Marczellné Szilágyi Eszter (intézetvezető, Gazdaságtudományi Intézet, BKF)
A hallgatólagos tudás újonnan vizsgálandó komponensei
12.10 Ebédszünet
13.05 Dr. habil. Bencsik Andrea (egyetemi tanár, SZE)
Tacit tudás átadás – mentori rendszer oktatási intézményekben
13.30 dr. Krisztián Béla (címzetes egyetemi tanár, PTE)
Tudásmenedzsment mint vállalati funkció
13.55 dr. Kiss Ferenc (tudományos rektorhelyettes, BKF)
Tudás kurátor vagy Tudásgyám?
14.20 Szügyi György (elnök-vezérigazgató, Euromenedzser Tanácsadó és Képzési Központ Kft.)
Minőség a Vállalati kultúrában, minőség a HR-ben
14.45 Kis Márta (főiskolai adjunktus, BKF) – Jakus Gabriella (főiskolai tanár, BKF) – Zombori Natasa (főiskolai tanár, BKF)
Oktatási portálok és a web 2.0 felhasználása az intézményesített tudásmenedzsment eszközeként
15.10 Kávészünet
15.30 Dr. Seres György DSc. (nyá. egy. docens, NKE, Katonai Műszaki Doktori Iskola)
Rendszergazdátlan Galaxis
15.55 Béres Ilona (főiskolai adjunktus, BKF) – Dr. Licskó Ildikó (főiskolai docens, BKF) – Magyar Tímea (főiskolai tanársegéd, BKF)
Felsőoktatási portálok lehetőségei a hatékony tudásépítésben
16.20 Hardicsay Péter (főiskolai adjunktus, BKF)
Az individualizáció és az intézményesítés különbségei és összhangja a szokásostól eltérő adottságok (pl. tehetségek) és tudások kezelésében
16.45 Miskolczi Ildikó, PhD. (főiskolai docens, Szolnoki Főiskola)
Az egész életet átfogó tanulás 21. századi modellje avagy: a folyamatosság és a mobilitás igénye a tanulásban
17.10 A nap összefoglalása

Szervezőbizottság: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet (elnök), Dr. Kiss Ferenc (titkár), Makó Szabolcs (titkár)

Prezentációk, előadások, vitatémák

(Az előadások PowerPoint prezentációja letölthető!)