Az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottság Konferenciája 2009

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága Tudásmenedzsment Albizottsága „VÁLSÁG VAN…??! A TUDÁSTŐKÉBE FEKTESS BE!” (Az intelligens tőketényező feltételteremtő kezelése és gazdálkodása és felhasználása)

címmel 2009. március 24-én megtartotta a minden évben egyszer megrendezésre kerülő workshopját. A 2009. évi program témája a tudásmenedzsment válságban mentőövként használható szerepével, a fellendülés időszakára jó lehetőséget kínáló befektetési lehetőségeivel foglalkozott. Nem a véletlen, ellenkezőleg, az új kor előszelének is tekinthető válság, és annak speciális, a TUDÁSMENEDZSMENT felhasználásában rejtező „kezelési lehetősége” nagy érdeklődést váltott ki. Nem csak a hazai berkekben, de nemzetközi szintem is! Jól jelzi mindezt, hogy:

Tanácskozásunk helyszíne - ezúttal a Széchenyi István Egyetem (SZE) kedves meghívásának köszönhetően - Győrben, a Széchenyi Egyetemen volt (Győr, Egyetem tér 1.). A rendezvényen résztvevők száma ebben az esztendőben is 50 fő fölé emelkedett.

A konferencia elnöke: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet

A workshop programjáról

1. Megnyitás

A workshopot vendéglátóink részéről Dr. habil. Józsa László egyetemi tanár, a SZE Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Dékánja köszöntötte a workshop résztvevőit, majd Dr. habil. Noszkay Erzsébet, a MTA VSZB Tudásmenedzsment Albizottság elnöke nyitotta meg. Üdvözölte a rendezvény résztvevőit, és felhívta a figyelmet az Albizottság munkájának igen jelentékeny fejlődésére, amelynek „Scorecard”-jai között megtalálhatók:

  • a II. sz. angolul megjelenő gyűjteményes kötet;
  • a workshop külföldi résztvevői és előadói;
  • s nem utolsósorban az a kedves meghívás, ami előrevetíti, annak az új hagyománynak a kialakulását, hogy a MTA VSZB TM workshopok, ne csak Budapesten és közvetlen vonzáskörzetében, de mintegy vándorgyűlés jelleggel egy–egy nagyobb város egyetemén is megjelenjenek!

Ezt követően Dr. Kiss Ferenc az INFOTA Kiadó Főszerkesztője bemutatta a MTA VSZB TM Albizottság II. Gyűjteményes kötetét, amely ezúttal „The capital of intelligence - the intelligence of capital” címmel jelent meg!

A program levezető elnöke és vitavezetője: a délelőtti órákban Dr. Kiss Ferenc, az INFOTA kutatási és fejlesztési igazgatója, majd a délutáni órákban Tomka János a KPMG - BME Akadémia társelnöke volt.

Szervezőbizottság: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet (elnök), Dr. Kiss Ferenc (titkár)

2. Prezentációk, előadások, vitatémák

(Az előadások PowerPoint prezentációja letölthető!)

A Prezentációk bemutatásához előszót Fellner Ákos filozófus, a Budapesti Corvinus Egyetem - Pécsi Tudományegyetem, BTK, Ph.D. hallgatója írt.