Az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottság Konferenciája 2007

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága Tudásmenedzsment Albizottsága „A tudásmenedzsment helye és szerepe az innovációs- és tudásközpontok működésében”

címmel 2007. január 23-án megrendezte IV. workshopját. A IV. workshop a 2004. esztendőben megkezdett műhelymunka sorozat folytatása. Célja - immár a hagyományoknak megfelelően - hogy az egyes műhelyek, fejlesztő és alkalmazó cégek megoszthassák egymással tapasztalataikat. Továbbá az aktuális programmal célzott tudásmenedzsment téma, problémamegoldás mentén integrálják eredményeiket, szükség esetén együttműködéseket, partneri kapcsolatokat építsenek ki a további, sikeres tudásmenedzsment kutatásaik és fejlesztéseik gazdagítása érdekében.

A 2007 évi program témája a tudásmenedzsment harmadik generációjával az innovációt, és tudásintegrációkat kezelő hálózatokkal foglalkozott. Az előadások tartalmi sokrétűsége is bizonyította, hogy a vonatkozó hálózatok és kiépítésük alapját képező, különféle célok (pl. az érdemi információk gyűjtésétől és innovációs hasznosításától kezdve, a vállalati méretnagyságot és a piaci lehetőségeket kitágító új üzleti modellek – klaszterek, NVO-k, stb. – alkalmazásain át, az innovációt nem nélkülözhető humántényezők kezelésén át, egészen a tudástranszfert megvalósító e-learning rendszerekig, stb.) több, különféle modellt tételeznek. Ezek a modellek, bár céljaik szerint különböző működési megoldásokban realizálódnak, fontos és közös bennük, hogy az informatikai az társadalomra jellemző új innovációs igények által kiváltottak. Ezek – többek között – az innováció jellegével és folyamatának megváltozásával - kapcsolatosak, melynek fő jellemzői: a feldolgozandó ismertek gyors elévülése miatt a feldolgozási folyamatoknak információtechnológiákkal történő „turbósítása”, az eddigieknél jóval szélesebb horizonton - hálózatok segítségével „intézményesített” - új ötletek begyűjtése, minősítése, piacképes termékként, szolgáltatásként való hasznosítása, a technológiai transzfer gyors és az országhatárokon, földrészeken átnyúló megvalósítása, stb.. Az innováció ilyen mértékű átalakulása nem csak az innovációban résztvevők viszonyait változtatja meg, de a sikeres gyakorlat egyre összetettebb modellek használatát is igényli. Olyan, a rendszerelmélet felhasználásával kiépített, hálózati rendszereket - amelyeken belül a különféle együttműködő szervezeti partnereket, újfajta tudáskezeléseket, és merőben más, az intellektuális tőke kezelésére alkalmas, irányítási és döntéshozatali, sőt mérési- és finanszírozási megoldásokat, egymásra épülő, merőben új informatikai háttérmegoldásokat, újabb és újabb üzlet modelleket – összetett struktúrákkal leírható, innovációs rendszer- együttesek képesek csak integrálni.

A tanácskozásnak ezúttal a Szent István Egyetem GTK Emberi Erőforrás- és Kommunikációtudományi Intézete nyújtott otthont (Gödöllő, Tessedik Sámuel út . 6.).A rendezvényen résztvevők száma ebben az esztendőben is elérte az 50 főt. A rendezvény egyik érdekessége az előcsarnokban LSK Hungária Kft. a SmartBoard táblát mutatta be.

A konferencia elnöke: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet

A workshop programjáról

1. Megnyitás

A workshopot Dr. habil. Noszkay Erzsébet, a MTA VSZB Tudásmenedzsment Albizottság elnöke nyitotta meg, üdvözölte a rendezvény résztvevőit, és bemutatta a MTA VSZB Tudásmenedzsment Albizottság, első három évi, workshop előadásaiból született „ Megragadni a megfoghatatlant…” I.sz. gyűjteményes kötetét és méltatta mindazoknak az áldozatos közreműködését, akik hozzájárultak a kötet megjelenéséhet. Ezt követően került sor az előadásokra, prezentációkra. A program első részének levezető elnöki tisztét Tomka János a KPMG-BME Akadémia társelnöke, majd a szünet után, ezt a tisztet átvéve Dr. Bencsik Andrea, a Széchenyi István Egyetem egyetemi docense töltötte be.

Szervezőbizottság: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet (elnök), Dr. Kiss Ferenc (titkár)

2. Prezentációk, előadások, vitatémák

(Az előadások PowerPoint prezentációja letölthető!)