Az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottság Konferenciája 2006

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága Tudásmenedzsment Albizottsága „TUDÁSVAGYON – A TUDÁSMEGOSZTÁS ÉS - INTEGRÁLÁS MENEDZSELÉSI GYAKORLATA”

címmel 2006. február 23-án megrendezte III. workshopját. A III. workshop a 2004. esztendőben megkezdett műhelymunka sorozat folytatása. Célja - immár a hagyományoknak megfelelően - hogy az egyes műhelyek, fejlesztő és alkalmazó cégek megoszthassák egymással tapasztalataikat. Továbbá az aktuális programmal célzott tudásmenedzsment téma, problémamegoldás mentén integrálják eredményeiket, szükség esetén együttműködéseket, partneri kapcsolatokat építsenek ki a további, sikeres tudásmenedzsment kutatásaik és fejlesztéseik gazdagítása érdekében.

A 2006 évi program aktuális célja a tudásmegosztás és – integrálás módszertani kérdéseinek vizsgálata volt. Ennek jegyében megismerhettük, hogy milyen kulcskérdésekkel és módszertani dilemmákkal küzd egy nagyvállalat, egy közepes cég, és mindez miként vetődik fel a korszerű felsőoktatás, oktatási – és elsajátítási folyamatainak kapcsán. Továbbá, miként képesek e dilemmák, megoldásához hozzájárulni az un. támogató folyamatok, módszerek és technikák. (Meghatározóan az információtechnológiák és informatikai megoldások, a különféle menedzsment- és leadership módszerek, a szakmai közösségek kiépítéséhez, tartós fennmaradásához nélkülözhetetlen facilitálási és egyéb technikák.)

A tanácskozásnak változatlanul a Szent István Egyetem GTK Vállalkozási Akadémia és Továbbképzési Intézete nyújtott otthont, ezúttal a Budapesti Corvinus Egyetem (Bp. XI. kerület Villányi út 29 -43. K. épületének) Klub helységét bérelve erre a célra. Ugyanis, ebben az évben a program iránt akkora volt az érdeklődés, hogy az érdeklődő, ill. regisztrált résztvevők száma – a múlt évihez képest - közel megduplázódott (A rendezvényen résztvevők száma ebben az esztendőben elérte az 50 főt).

A konferencia elnöke: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet

A workshop programjáról

1. Megnyitás

A workshopot a rendezvénynek otthont adó SZIE GTK Vállalkozási Akadémia és Továbbképzési Intézet igazgatója, Dr. Guth László nyitotta meg, és Dr. Noszkay Erzsébettel, a MTA VSZB Tudásmenedzsment Albizottság elnökével együtt üdvözölte a rendezvény résztvevőit. Ezt követően került sor az előadásokra, prezentációkra. A program levezető elnöki tisztét Tomka János a KPMG-BME Akadémia társelnöke, KBA Oktatási Kft. ügyvezető igazgatója töltötte be.

2. Prezentációk, előadások, vitatémák

(Az előadások PowerPoint prezentációja letölthető!)

3. Egyéb kérdések

A workshop résztvevői megállapodtak:

  • a következő rendezvény időpontjáról, (előreláthatólag 2007. február 16. – 20. között);
  • továbbá arról, hogy visszamenőleg megjelentetik egy gyűjteményes kötetben, az eddigi, három év rendezvényein elhangzott előadásokat írásos formában. A Kötet tervezett megjelenése 2006. október vége, november eleje. Határozat született arra nézve is, hogy ezentúl ezt gyakorlattá teszik Tehát három évenként kötetet jelentetnek meg, az érintett időszak alatt elhangzott előadások anyagaiból;
  • változatlanul közzéteszik a workshop résztvevőinek e-mail címeit, ui. így könnyebben jöhetnek létre a műhely résztvevői között különféle munkakapcsolatok, ill. a honlapot látogató olvasók közvetlenül tehetnek fel kérdéseket azoknak a szerzőknek, kutatóknak, fejlesztőknek és alkalmazók vállalatoknak, akiknek a munkái (pontosabban munkáiról szóló prezentációk) a honlapon (www.vti.hu) megtalálhatók.

Résztvevők

A 2006. évi workshop résztvevői és e-mail címeik

A MTA VSZB Tudásmenedzsment Albizottsága munkájáról eddig megjelent cikkek letölthetőek!

Szervezőbizottság: Prof. Dr. Noszkay Erzsébet (elnök), Dr. Kiss Ferenc (titkár)