Rólunk

A MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottság elnöke

Dr. Noszkay Erzsébet

Dr. habil. Noszkay Erzsébet a Budapesti Metropolitan Főiskola főiskolai tanára

A MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottság előzményei

A MTA Vezetés- és Szervezéstudományi Bizottsága 2003-ben hozta létre a Tudásmenedzsment Munkabizottságot. A MTA Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottságának tagjai Műhely munkát is végeznek, amely Műhelyt Noszkay Erzsébet, a TM Munkabizottság elnöke vezeti.

A műhely céljai:

  • alkalmat teremteni a tudásmenedzsmentet kutató műhelyeknek, alkalmazásfejlesztőknek, alkalmazóknak arra, hogy bemutathassák vonatkozó eredményeiket;
  • aktívan működtetni egy olyan műhely sorozatot, ahol a kutatók és oktatók, valamint a gyakorlati szakemberek rendszeresen és kölcsönösen megoszthatják tapasztalataikat, együttmunkálkodásukkal integrálhatják, és tovább gazdagítják már elért eredményeiket.

A Munkabizottság létrehozásában közrejátszott az a tény, hogy napjainkra olyan mértékben felgyorsultak a változások, és avulnak el az ismertek, hogy a hozzáadott érték növelésének, a versenyképes előnyök megteremtésének lehetőségei mindinkább a tudáshoz, annak is a nehezebben megszerezhető, rejtettebb komponensétől remélhetők. Ezt a rejtett tudást integrálni, kezelni és hozzáadott értékké változtatni csakis a tudásmenedzsment eszköztárával lehet. A műhelymunka e téren több hozadékkal is bír. Egyfelől betekintést enged a kutatások legfrissebb eredményeibe, a fejlesztő cégek és műhelyek legkorszerűbb alkalmazásfejlesztéseibe (az informatikai háttértámogatásokba éppúgy, mint a tudásmenedzsment humánmegoldásaiba), de megismerhetőkké válnak az alkalmazásban érdekelt cégek legújabb eredményei és - ami még legalább annyira lényeges - az éppen aktuális fejlesztési igényei, amelyek iránymutatók lehetnek a kutatóknak, fejlesztőknek, sőt szakmailag támogatja a kutatói utánpótlást is. (Máris számos PhD jelölt számára kínált elméleti és empirikus terepet az egyre aktívabbnak mutatkozó műhely tevékenysége.)

Az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottság által összefogott műhelymunka rövid bemutatása és eredménye

A Tudásmenedzsment Munkabizottság 2004. január 22.-én rendezte meg első workshopját, amelynek a célja az volt, hogy:

  • adjon áttekintést egy hazai - nem felmérési, hanem tapasztalatcsere formájú - műhely beindításával arra vonatkozóan, hogy egyfelől hol tartanak az alkalmazásfejlesztő tanácsadó-, valamint a tudásmenedzsmentet alkalmazó cégek közül a néhány nagyobbak, valamint az egyes hazai egyetemi műhelyek, másfelől az eredményeik tekintetében, s a végzett munkáik nyomán milyen tapasztalatokra tettek szert;
  • az eredmények feldolgozása és összehasonlítása révén nyert tapasztalatok közös vonásainak meghatározásával alakítsák ki a műhely „közös platformját”, különös tekintettel a továbblépést szolgáló fontos mozzanatokra.

Az első és figyelemreméltó tapasztalat maga a tudásmenedzsment téma népszerűsége, illetve időszerűségét jelző fokozott figyelem volt. A Munkabizottság munkájához sok egyetem, tanácsadó cég, és a konkrét alkalmazásokon dolgozó vállalat csatlakozott. Ez a kör egyre bővül, napjainkra a SOL (Society for Organizational Learning) nemzetközi hálózati szervezet és hazai képviselő szervezetével (SOL Magyarország, SOL_MA) stratégiai partnerséget alakítottunk ki. Az első rendezvény után minden évben rendszeresen – februárban - a workshop megrendezésre kerül. Ezeken a workshopokon az éppen legaktuálisabbnak ítélt téma kerül napirendre. Az eseményt mindig komoly alkotó–egyeztető munka előzi meg. Ennek keretében a tematikus meghatározottság szerint keresik fel a rendezvény előkészítői, azokat a kutató–fejlesztő műhelyeket, alkalmazásfejlesztő cégeket, ill. alkalmazó vállalatokat, ahol, és akik már – az aktuális téma szerint – a potenciális résztvevők számára komoly eredményekről, ill. referencia értékű módszertani megoldásokról tudnak beszámolni. Mind emellett a workshop terepet kínál a kezdeményezések, kísérletek, sőt a kudarcok bemutatására és azok megvitatására, valamint az általános tapasztalatok megosztásra is. A rendezvények tartalma, bár célirányosan mindig egy–egy aktuális téma köré felépített, mégis a munka során meghatározó szereppel bír a párbeszéd, a műhelyszerű működés. Az éppen aktuális év workshopjának programja és prezentációs anyaga, egyéb, a Munkabizottság munkájáról szóló publikációkkal együtt – közvetlenül a workshop időpontja után - fel kerül és megtekinthető honlapunkon. (www.vati.edu.hu/tudmenmuhely), továbbá 2006-tól – egy-egy rövidebb beszámoló erejéig – a Magyar Tudományos Akadémia honlapján is.

A műhelymunka jelentősebb kutatási-fejlesztési tervei és feladatai

  • A Munkabizottság tervezi, hogy háromévenként rendszeresen, gyűjteményes kötetben, közreadja az elhangzott előadások írásos anyagát is. Az első kötet, „Megragadni a megfoghatatlant…” c. megjelent 2006. november 23.-án, MTA Vezetés és Szervezéstudományi Bizottság (a doktori iskolákat, jelentősebb kutató műhelyeket bemutató) Gödöllőre kihelyezett rendezvénye alkalmával.
  • A MTA VSZB Tudásmenedzsment Munkabizottság II. számú gyűjteményes kötete 2009-ben angolul jelenik meg.
  • Hosszabb távú tervek között szerepel, egy teljes – a tudásmenedzsment szakirodalmát – legalább szerző és címszó szerint tartalmazó adatbázis létrehozása. Ez utóbbi – a munkaigényére való tekintettel – jó eséllyel pályázati úton lesz realizálható.

A MTA VSZB Tudásmenedzsment Munkabizottság tagjai:

Egyetemi műhelyek:

Kutató intézetek, innovációs központok, egyéb szerveztek:

A tudásmenedzsment alkalmazásfejlesztő és szolgáltató cégek:

A tudásmenedzsment rendszereket alkalmazó cégek: