Megragadni a megfoghatatlant… - Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben

Szerkesztette:
Noszkay Erzsébet
Kiadó:
N & B. Kiadó
Kiadás dátuma:
2006.
ISBN:
10 963-06-1346-8

A kötet, számos tanulmányt tartalmaz. Ezek közül néhány, a gyakorlat számára jól hasznosítható megoldásokat és ötleteket tartalmaz. Különösképp azok kutatási-, illetve tapasztalati eredményeket és megoldásokat leíró munkák, amelyek tudásmenedzsmentnek a szervezeti kultúrával, illetve az informatikával, az információtechnológiával, való összefüggéseivel, a tudásmegosztás módszertani megoldásaival, valamint a tudásmenedzsment kívánatos szervezeti kultúrájával, támogató értékrendjével foglalkoznak.

A könyv figyelemre méltó, izgalmas „csemegéje”, egy konkrét középvállalati tudásmenedzsment alkalmazás esetleírása, amelynek legfontosabb tanulsága, hogy napjainkban a hosszú távú vállalati siker „titka” többé már nem a méretnagysággal, nem is a birtokolt piaci szegmenssel, hanem a tudással, a tudáshasznosítás hatékonyságával van szoros korrelációban.

Tartalom

 • Bencsik Andrea: Vezetői stílusváltás a szervezeti tudás menedzselése érdekében (7 - 25 old.),
 • Boda György: Az intellektuális tőke menedzsmentje nélkül nincs hatékony költséggazdálkodás (26 – 33 old),
 • Bodnár Krisztina: A szervezeti tudásmenedzsment ciklus és információtechnológiai támogató rendszere (34 – 49 old.),
 • Bögel György: Tudásmenedzsment: régi dolgok új köntösben (50 -59),
 • Drótos György: Áldás vagy átok? – információtechnológia a tudásmenedzsment kezdeményezésekben (60 – 73 old.),
 • Gergely Róbert: A memória többszintű értelmezése és szerepe a szervezetek tudáskezelési folyamatában (74 – 89 old.),
 • Kiss Ferenc: Mozaikok a tudásmenedzsment jelenéből és jövőjéből: A BME GTK információ- és Tudásmenedzsment Tanszék kutatási tükrében (90- 97 old.),
 • Krisztián Béla: A tudástranszfer gazdaságossága – a távoktatás (98 -106 old.),
 • Lengyel Csaba - Pingitzer Andrea - László János: Magyarországi tudásmenedzsment felmérés összefoglaló tanulmány (107 – 125 old.),
 • Molnár Attila: Közösségek és portálok, a tudásmegosztás új eszközei (126 -143 old.),
 • Noszkay Erzsébet: O&TUMEN, a kompetencia alapú menedzserképzés tudásmenedzselési módszere (135 -154 old.),
 • Óvári Nóra: A magyar szervezetek tudásmenedzsment gyakorlata (155- 170 old.),
 • Ruzsa Ágota: A tudásalapú gazdaság kihívása kollektív intelligencia-műhely közösségek és a dialógus teremtő ereje (171 – 179 old.),
 • Szabóné Fenyvesi Éva: Együttműködő és versengő magatartás a tudásmegosztás során (180 – 205 old.),
 • Tomka János: A „leadership” dilemmák a tudásmenedzsment szemiformális együttműködés modelljében (206 – 215 old.),
 • Tomka János: A szakmai közösségek (Communities of practice) koncepciója és értékteremtése (216 – 228 old.),
 • Tomka János: Hol tartott a tudásmenedzsment 2004 elején Magyarországon? (229 – 240 old.),
 • Ujhelyi Mária - Barizsné Hadházi Edit: Tudásközpont Debrecenben… (241 – 247 old.),
 • Velencei Jolán - Baracskai Zoltán: F-tudásmegosztás (248 – 257 old.)
 • Véry Zoltán: Egy posztmodern vállalat – Organica ZRt. (258 – 276 old.)
 • Visegrádi Ildikó: Tudásmegosztó hálózat szervezése a kistérségi közigazgatás rendszerében (278 – 293 old.)